Ekipman

Yalçın Çakır'ın kullandığı body, lens, video kamera, tripod, ışık, ses ekipmanları...


BODYLENS
TRIPODLIGHTAUDIODİĞER
VIDEO